Feedback radio ep01> “From the basement”

Feedback radio ep01> “From the basement”

Prva u nizu radijskih (e)misija iz Feedback kluba.

Snimamo u podrumu, preslušavamo oktobar, najavljujemo novembar i kao bonus razgovaramo sa Aleksom iz grupe Vizelj ❤

Autori Ana Bjes Nikolić i Marija Jović
Ton i montaža + photo Vlajko Kišdobranski